KulturaWiadomości gminneWyróżniony

Skromniejsze, ale bardzo udane dożynki diecezjalno-gminne w Kałkowie-Godowie

Tegoroczne dożynki diecezji radomskiej i gminy Pawłów były dużo skromniejsze niż te z lat poprzednich. Mimo to prawie tysiąc wiernych 13 września dziękowało przy ołtarzu polowym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie za plony.

Dziękczynienie za dar chleba rozpoczął tradycyjny korowód dożynkowy. Skromniejszy, niemalże bez żywych zwierząt, które zastąpiły konie mechaniczne – maszyny rolnicze małego i dużego rozmiaru. Wszystkie pięknie przygotowane – wyczyszczone, odświętnie przystrojone. Ubogacony wspaniałymi wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi oraz ludźmi w strojach ludowych godnie przemierzał ulice Kałkowa i Godowa.

W tegorocznym korowodzie udział wzięły głównie maszyny rolnicze

Zebranych przywitał ks. kustosz Zbigniew Stanios. Gorąco witał on delegacje: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ziemia Radomska z pocztem sztandarowym, Górników Kopalni Szczygłowice z pocztem sztandarowym, Rolników „Solidarność” z Kochanówki Jadów, pielgrzymów z Klubu Seniora Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz delegację rolników z Tarłowa. Miłe słowa powitania skierował również do obecnych licznie przedstawicieli władz samorządowych na czele z wójtem gminy Pawłów – Markiem Wojtasem, przedstawicieli gminnych szkół, sołtysów, parafian oraz mieszkańców gminy Pawłów i diecezji radomskiej.

Starostami tegorocznych dożynek byli Lucyna i Jan Bracikowie, którzy w Kałkowie prowadzą gospodarstwo ekologiczne. Zajmują się sadownictwem, uprawiają truskawki i maliny. Pan Jan należy do Związku Pszczelarzy i swoim gospodarstwie posiada pasiekę.

Lucyna i Jan Bracikowie – Starości Dożynek

Mszę Świętą w intencji rolników, dziękczynną za dar chleba każdego polskiego chłopa i rodziny chłopskiej, odprawił i homilię wygłosił biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik. Towarzyszyli mu ks. Zbigniew Stanios – kustosz Sanktuarium i ks. Ryszard Witek oraz diakon Karol Dobrasiewicz. Ks. Biskup podkreślił ciężką pracę rolnika doceniając trud i zmartwienie, błogosławiąc wszystkie wieńce dożynkowe. Mocno podkreślił także wydarzenie, które miało miejsce 13 lat temu (15 września 2007 r.) – Koronację Obrazu Matki Bożej Pani Ziemi Świętokrzyskiej.

WIeńce dożynkowe poświęcił ks. biskup Henryk Tomasik

Posłuchaj! Homilia – biskup Henryk Tomasik (13.09.2020)

Tegoroczne uroczystości ubarwiły w skromnej liczbie, ale bardzo bogate, wieńce dożynkowe przygotowane przez:

 • Gospodarzy z Kałkowa,
 • Sołtysów gminy Pawłów,
 • Mieszkańców Wojsławic, parafia św. Józefa,
 • Mieszkańców Nieczulic, parafia św. Małgorzaty w Chybicach,
 • Mieszkańców Brzezia – Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezianeczki”,
 • Solidarność Rolników Indywidualnych Kochanówka,
 • Mieszkańców Wieloborowic, parafia św. Małgorzaty w Chybicach,
 • Parafię Tarłów (delegacja jednoosobowa),
 • Górników

Tegoroczne wieńce dożynkowe

Po zakończonych uroczystościach na ołtarzu ks. kustosz Zbigniew Stanios oraz Maciej Bidziński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie zaprosili zebranych na ludowe występy artystyczne.

Dożynkowe występy rozpoczęły dziewczęta z Małej Nuty

Teren przed ołtarzem stał się sceną na której prezentowali się:

 • Dziecięcy Zespół Wokalno-Estradowy „Mała Nuta” (GOKSiR w Pawłowie)
 • Zespół Pieśni i Tańca „GODZIEMBIANIE” (GOKSiR w Pawłowie)
 • Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Duża Okrasa” (GOKSiR w Pawłowie)
 • Zespół Śpiewaczy „Sołtyski” działający przy GOKSiR w Pawłowie
 • Zespół Śpiewaczy KGW „Kałkowianki”
 • Męski Zespół Wokalno-Estradowy „Juchy świętokrzyskie” (GOKSiR w Pawłowie działający przy OSP w Kałkowie)
 • Młodzieżowy Zespół Wokalno–Estradowy „Duża Nuta” (GOKSiR w Pawlowie)
Gościnnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Brodowianki” z gminy Brody działający przy Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.
Podczas występów można było skosztować pysznej grochówki, domowego ciasta oraz wspaniałych lokalnych lodów.

Zobacz także pełną galerię zdjęć:

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
5
Lubię to!
-1
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Kultura

Leave a Reply