InwestycjeWiadomości gminne

Boisko wielofunkcyjne w Godowie

Gmina Pawłów kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie swojej jurysdykcji. Najnowszym przedsięwzięciem jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Godowie.

Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na nowoczesne boisko o nawierzchni syntetycznej, z kompleksowym wyposażeniem i dodatkowymi udogodnieniami.
Obecne boisko trawiaste, znajdujące się na terenie działki szkolnej, niestety, nie spełnia obecnie standardów technicznych, co uniemożliwia prowadzenie na nim zajęć sportowych. Dlatego też gmina postanowiła przeprowadzić gruntowną modernizację, obejmującą wymianę podbudowy i nawierzchni boiska. Projekt zakłada również wykonanie drenażu odwadniającego, montaż oświetlenia, instalację monitoringu oraz zbiornika na wody opadowe.
Boisko wielofunkcyjne będzie dostosowane do różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, a także mini siatkówka. Nowoczesna nawierzchnia poliuretanowa gwarantuje odpowiednią elastyczność i trwałość, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo korzystających z obiektu.

Istniejące ogrodzenie boiska, wymagające remontu, zostanie rozebrane, zastąpione nowym, z zachowaniem kątów prostych. Projekt przewiduje także dostosowanie istniejących skarp do nowych rzędnych płyty boiska, co zagwarantuje jednolitą i estetyczną przestrzeń wokół obiektu.

Projekt nie tylko poprawi warunki prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Godowie, ale także stworzy atrakcyjne miejsce rekreacji dla lokalnej społeczności. Boisko wielofunkcyjne to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające różnorodne aktywności sportowe i integrujące mieszkańców.

Gmina Pawłów systematycznie inwestuje w rozwój miejscowości, zdając sobie sprawę z roli, jaką odgrywa aktywność fizyczna w życiu społeczności. Nowoczesne obiekty sportowe znajdziemy m.in. w Pawłowie, Rzepinie Drugim, Radkowicach, Jadownikach, Szerzawach, Łomnie, Chybicach. Projekt boiska wielofunkcyjnego to kolejny krok w kierunku budowania zdrowej i aktywnej społeczności, której mieszkańcy będą mogli korzystać przez wiele lat.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Inwestycje

Leave a Reply