InwestycjeWiadomości gminne

Kolejne inwestycje drogowe do realizacji

Gmina Pawłów, dbając o rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, zainauguruje wkrótce dwie istotne inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Tarczka i Nieczulic.

TARCZEK

Pierwszą z nich jest projekt „Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek”, który obejmuje odnowę trasy prowadzącej od drogi wojewódzkiej, przez obszar koło kościoła, aż do cmentarza. Wizytę na miejscu przyszłej inwestycji, planowanej do realizacji w Tarczku, odbył Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów wraz z radnym Szymonem Wojteczkiem.

Projekt zakłada stworzenie nowej nawierzchni o długości 434 metrów i szerokości 5 metrów, z dodatkowym chodnikiem dla pieszych. Dodatkowo, projekt obejmuje wykonanie zjazdów na posesje prywatne z kostki brukowej betonowej, co z pewnością wpłynie na estetykę i funkcjonalność terenu.
Środki na realizację tej inwestycji zostały pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63%, a szacunkowa wartość inwestycji to kwota 1 080 187 zł.

Celem tej operacji jest podniesienie jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
W chwili obecnej trwa procedura wyboru wykonawcy, złożono już trzy oferty, a obecnie trwają analizy. Jak zapowiada wójt Marek Wojtas umowa podpisana zostanie juz 10 marca po czym wkrótce ruszą prace modernizacyjne.

NIECZULICE

Drugim ważnym przedsięwzięciem jest modernizacja 998-metrowego odcinka drogi gminnej Chybice-Nieczulice, finansowana dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę na dofinansowanie tej inwestycji podpisał Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów 30 stycznia 2024 r. z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem.

To już drugi etap rozwoju tej trasy, po pierwszym, który odbył się w latach 2019-2020 i objął odcinek o długości 690 metrów. Aktualnie przewiduje się modernizację kolejnego fragmentu, który charakteryzuje się licznymi spękaniami, ubytkami w nawierzchni asfaltowej oraz brakiem chodnika, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po zakończeniu prac modernizacyjnych, droga będzie miała nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 metra, co oznacza poszerzenie trasy o 1,5 metra. Dodatkowo, planuje się utworzenie lewostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 2 metrów, oraz prawostronnego pobocza o szerokości 0,75 metra. Projekt obejmuje także przebudowę zjazdów do posesji, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi, montaż barier energochłonnych, balustrad, a także kanału technologicznego.
Aktualnie trwają prace nad dokumentacją przetargową, a po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace nad realizacją projektu.

Działania te są krokiem w kierunku poprawy infrastruktury gminy Pawłów, zapewniając jednocześnie bezpieczne i nowoczesne warunki dla uczestników ruchu drogowego.

Obie inwestycje mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców Tarczka i Nieczulic, poprawiając dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne. W przypadku Tarczka umowa z wykonawcą zostanie podpisania 10 marca, jeżeli chodzi o Nieczulice jesteśmy w fazie kompletowania dokumentacji przetargowej. Faktyczna realizacja obu odcinków powinna się wiec rozpocząć na wiosnę tego roku – informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
1
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Inwestycje

Leave a Reply