Prawo

Dowód na zarejestrowanie odbiornika RTV kluczowy przy żądaniu zapłaty za zaległy abonament RTV

Coraz częściej spotykamy się z wezwaniami do zapłaty za zaległy abonament RTV. Czy mamy szansę przekonać wierzyciela, urzędy skarbowe i sądy o tym, że nie jesteśmy dłużnikiem?

W 2019 r. Poczta Polska wzywając do zapłaty za okres od 2011 r. do 2016 r. stwierdziła, że Pan Waldemar (dane zmienione) zarejestrował odbiorniki RTV oraz otrzymał książeczkę do dokonywania wpłat. W 2008 r. został powiadomiony o nadaniu indywidualnego numeru abonenta. A ponieważ nie przedstawił żadnego dowodu, który by to potwierdzał, ma nadal obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych.

Pan Waldemar (dane zmienione) zaskarżył zajęcie rachunku bankowego przekonując, że w 2004 r. ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wyrejestrował odbiorniki. Wprawdzie nie posiada dokumentu potwierdzającego ten fakt, ale trudno byłoby przypuszczać, że będzie mu potrzebny za 15 lat. Argumentował również, że to Poczta Polska nie posiadała dowodu wysłania zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru abonenta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę uchylając postanowienia Poczty Polskiej i organów skarbowych, gdyż ta pierwsza ograniczyła własną argumentację do tego, że Pan Waldemar nie udokumentował faktu wyrejestrowania odbiornika. W ocenie sądu jednak, to Poczta Polska nie wykazała zarejestrowania odbiornika na imię i nazwisko skarżącego. Nie reagowała przez kilkanaście lat na nieuiszczanie opłat abonamentowych, co mogło to wytworzyć przekonanie, że przestały być obowiązkowe.

Ponadto sąd stwierdził, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, by strona była zobowiązana posiadać i bezterminowo przechowywać dowód wyrejestrowania odbiornika RTV. Trudno tego wymagać skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni.

Sygnatura akt: III SA/Po 138/20

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
2
Super!
1
Lubię to!
3
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply