O planowanej przebudowie rozmawiają Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, Radny - Mirosław Głowacki oraz Mirosław Sepioło - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego
InwestycjeWiadomości gminne

Trwają przygotowania do remontu drogi Pokrzywnica-Wymysłów

12 lutego Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Haliny Pocheć podpisał umowę z firmą BUDROMOST – Starachowice Sp. z o.o. na remont drogi Pokrzywnica-Wymysłów na odcinku 995 metrów.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej w miejscowości Pokrzywnica znajdującej się na działkach nr 402 i 449/1 na odcinku o długości ok. 995 mb. Inwestycja ma na celu poprawę standardu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu.

O planowanej przebudowie rozmawiają Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, Radny – Mirosław Głowacki oraz Mirosław Sepioło – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego. Fot. Piotr Maj

Konieczność przeprowadzenia inwestycji wielokrotnie była podnoszona na sesji i zebraniach wiejskich. Droga była zgłoszona do remontu z funduszy przeciwpowodziowych, przeszła wszelkie procedury i była zakwalifikowana do dofinansowania. Niestety ze względu na pandemię fundusze przeciwpowodziowe, które generalnie pochodziły z rezerwy budżetowej Państwa, zostały wstrzymane. Przez najbliższy czas musimy się liczyć z tym, że te środki nie będą dostępne, a część inwestycji będziemy musieli realizować ze środków własnych. I tak też postąpiliśmy z tą drogą. Została ona zapisana w tegorocznym budżecie. Wartość umowy to nieco ponad 318 tys. złotych. Oprócz poprawy nawierzchni, na końcu drogi planujemy wykonać miejsce do zawracania dla samochodów ciężarowych, aby np. śmieciarka, czy sprzęt odśnieżający mógł bez problemu tam zawrócić – mówi Marek Wojtas, wójt Gminy Pawłów.

Konieczność przeprowadzenia inwestycji wielokrotnie była podnoszona na sesji i zebraniach wiejskich. Droga od kilku lat nadaje się do kompleksowej modernizacji. Fot. Piotr Maj

 

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
1
Super!
0
Lubię to!
1
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Inwestycje

Leave a Reply