Wiadomości gminneWyróżniony

Pożegnaliśmy śp. Ignacego Gieradę

8 lutego mieszkańcy gminy Pawłów pożegnali wieloletniego Wójta, Honorowego Obywatela Gminy Pawłów śp. Ignacego Gieradę.

Ignacy Gierada urodził się 10 kwietnia 1947 roku w Woli Zamkowej. Po ukończeniu w 1964 roku Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozpoczął naukę w 3-letnim Technikum Budowlanym dla Pracujących, które ukończył w 1967 roku, w zakresie specjalności – budownictwo ogólne. 3 maja 1984 roku ukończył studia z zakresu budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie uzyskując tytuł inżyniera. Pracownik Kombinatu Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim od 19 sierpnia 1964 roku. Od 1 kwietnia 1971 roku na stanowisku kierownika budowy. W okresie od 15 maja 1989 do 31 stycznia 1992 roku pełnił funkcję Szefa Kontraktu podczas budowy CSRF Mariańskie Łaźnie. Od 14 lipca 1994 roku w związku z wyborem na Wójta Gminy Pawłów został oddelegowany na bezpłatny urlop. Funkcję tę pełnił przez 20 lat (5 kadencji) do 17 listopada 2014 roku. Od 2005 roku Honorowy Obywatel Gminy Pawłów. Śp. Ignacy Gierada zmarł nagle, w swoim domu w Chybicach, 5 lutego. Miał 74 lata.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w parafii pw. św. Małgorzaty w Chybicach udział wzięli licznie mieszkańcy gminy Pawłów oraz władze samorządowe na czele w obecnym wójtem Markiem Wojtasem, przewodniczącym Rady Gminy w Pawłowie Henrykiem Więcławem, radnymi, włodarzami okolicznych miast i gmin. W ostatniej drodze śp. Ignacego Gierady towarzyszyły mu poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Mszę świętą sprawowali ks. Zbigniew Stanios, ks. proboszcz Janusz Bachurski oraz ks. Damian Spiżewski.

Dziś spotkaliśmy się murach świątyni w Chybicach, w tą śnieżną aurę, aby pożegnać Pana Wójta Ignacego Gieradę, który sprawował władzę w naszej gminie przez 20 lat troszcząc się o każde ludzkie życie. Zawsze pytał jak żyjesz, co słychać. Troszczył się o każdego, tego chorego, niepełnosprawnego, potrzebującego pomocy, ale i z zaangażowaniem, zainteresowaniem podchodził do młodych, otwierających swoje biznesy. Życie wójta to piękne świadectwo rozwoju naszej społeczności. Gdy odwiedzają mnie znajomi, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie często mówią, że jest tu pięknie, ale to wieś. Zawsze im odpowiadam, że tutaj na wsi jest lepiej niż w Twoim mieście, a to zasługa dobrego gospodarza, który troszczy się o mieszkańców, infrastrukturę. Dobry gospodarz widzi wszystko. Wójt Ignacy chciał dać z siebie jak najwięcej, przekazać siebie drugiemu człowiekowi. My kapłani dziękujemy za troskę o kościoły, za każdą świątynię w gminie. Dziękujemy za troskę o naszą gminę, aby w niej nic nie brakowało, a była też przykładem dla innych gospodarzy, włodarzy gmin. Gdy wsłuchiwaliśmy się w dzisiejsze czytanie wiemy, że nikt nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Pan Ignacy, bowiem tak zawsze tytułowałem naszego Pana Wójta, żył dla Pana, żył z Jezusem zawierzając mu i tę radość, swoje osiągniecia i rozwój gminy, zawierzając swoją rodzinę, bliskich, ale też zawierzając przyszłość. Słuchając dzisiejszej ewangelii, słyszymy drogę, którą każdy z nas ma podążać. Ta droga, świętej pamięci naszego Pana Ignacego dobiegła końca – mówił w homilii ks. Zbigniew Stanios.

Piękne słowa podziękowania dla śp. Ignacego Gierady podczas mszy świętej wygłosił do uczestników pogrzebu obecny wójt gminy Pawłów Marek Wojtas, bliski współpracownik zmarłego w okresie jego urzędowania.

Dziś po raz ostatni żegnamy Ignacego Gieradę, wieloletniego wójta gminy Pawłów, Honorowego Obywatela Gminy Pawłów, naszego serdecznego przyjaciela. Odszedł od nas w wieku zaledwie 74 lat. Inżynier Ignacy Gierada sprawował funkcję wójta gminy Pawłów od lipca 1994 roku. Początek lat 90-tych w Polsce to był bardzo trudny czas. Był to również początek transformacji ustrojowej w kraju. Polska powoli żegnała się z gospodarką socjalistyczną. Gminy takie jak Pawłów były bardzo zapóźnione cywilizacyjnie. Nie było asfaltowych dróg, kanalizacji, gazociągów. Dostęp do wodociągów na terenie całej gminy miało tylko kilka wiosek. Baza oświatowa była zaniedbana i zniszczona. Na 14 szkół, funkcjonujących wówczas w naszej gminie, tylko cztery dysponowało salami gimnastycznymi, niewiele więcej miało łazienki. Gdy patrzymy wstecz z naszej perspektywy wydaje się nam to zupełnie nieprawdopodobne, ale właśnie takie były realia wczesnych lat 90-tych poprzedniego wieku. Wójt Ignacy Gierada, niezwłocznie po wyborze na to stanowisko, przystąpił z ogromną energią do wielkich inwestycji na naszym terenie. Po jego rządami, rok po roku, zmieniało się oblicze naszej gminy. Powstawały nowe inwestycje gminne – drogi, wodociągi, kanalizacja, piękniały budynki szkół, świetlić, ośrodków zdrowia. Dzięki współpracy z kustoszem ks. Infułatem Czesławem Walą powstał Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie. Wydaje się, że pojęcie niemożliwe dla wójta Ignacego Gierady nie istniało. Był człowiekiem niespożytej energii. Gdy w innych gminach zastanawiano się nad celowością budowy kanalizacji Pawłów miał już dwie oczyszczalnie i kilkadziesiąt kilometrów sieci sanitarnej, gdy inne gminy marzyły o chodnikach my mieliśmy chodniki przy prawie wszystkich drogach wojewódzkich. Podejmował ciągle nowe wyzwania, które byłyby trudne dla człowieka znacznie młodszego. Jeszcze w swojej ostatniej kadencji planował kolejne inwestycje. Przez 20 lat pod rządami wójta Ignacego Gierady nasza gmina zmieniła się ogromnie. Po tych latach możemy uznać, że nasi mieszkańcy mają taki sam dostęp do zdobyczy cywilizacji, a czasami nawet większy niż mieszkańcy największych miast. Jest to w ogromnej mierze zasługa wójta Ignacego Gierady. Był symbolem samorządowca – gospodarza dbającego o swoich mieszkańców, nie wdającego się w wielką politykę. W 2004 roku, gdy mógł objąć mandat, po wybranym do Parlamentu Europejskiego Czesławie Siekierskim i zostać posłem, odmówił i pozostał wójtem naszej gminy. Niewielu zdobyłoby się na taki gest. Był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, był nominowany do najlepszej dziesiątki wójtów w Polsce. Jednak my wszyscy, którzy znaliśmy go osobiście pamiętamy go nie ze względu na te zaszczyty, ale jakim był człowiekiem. Jak potrafił zmieniać na lepsze otaczającą go rzeczywistość. Po przejściu na emeryturę w 2014 roku, nie chciał tracić kontaktu z życiem publicznym. Jeszcze przez kilka lat udzielał się w instytucjach doradczych pomocy społecznej. Osobiście miałem ogromną przyjemność i zaszczyt być najbliższym współpracownikiem wójta Ignacego Gierady przez ponad 20 lat. Mogłem obserwować jego pracę i zaangażowanie. Zawsze podziwiałem go za niespożytą energię i pasję by zmieniać świat na lepsze. Wójt Ignacy Gierada odszedł od nas lecz pozostaną po nim jego dzieła i dokonania – nowe drogi, szkoły, świetlice i wiele, wiele innych. Za to, że możemy żyć w lepszej rzeczywistości chcemy Ci Panie Wójcie serdecznie podziękować. Dziękuję Ci ja w imieniu swoim, wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Pawłowie, pracowników gminnych jednostek, szkół, przedszkoli i wszystkich radnych. Odpoczywaj w spokoju drogi przyjacielu.

Ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu parafialnym w Chybicach.

Galeria (Piotr Maj):

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
1
Super!
2
Lubię to!
2
Smutne!
1
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply