InwestycjeWiadomości gminne

Rozbudowa Szkoły w Godowie wraz z budową sali gimnastycznej

14 maja 2020 r. wójt gminy Pawłów Marek Wojtas przy kontrasygnacie skarbnik gminy Pawłów Haliny Pocheć podpisał umowę z wykonawcą – AGROBUD ze Starachowic na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie wraz z budową sali gimnastycznej.

W kwietniu 2018 roku opracowana została dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmująca przebudowę istniejącej części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz rozbudowę o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, punkt przedszkolny, sale lekcyjne oraz łącznik pomiędzy projektowanymi częściami. Opracowana dokumentacja pozwoliła samorządowi starać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Gmina złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie.

Na początku 2019 roku gmina Pawłów pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów” złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada rozbudowę szkoły w Godowie oraz doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach w Rzepinie, Szerzawach i Pawłowie. Łączna wartość projektu to kwota 3 153 305,63 zł, z czego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 500 tys. złotych.

Równolegle samorząd gminy Pawłów zabiegał o środki z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy placówce. W październiku 2019 r. Pani minister Anna Krupka osobiście przekazała informację, iż samorząd gminy Pawłów może liczyć na dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości nieco ponad miliona złotych.

– Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad miliona złotych możliwa będzie budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Godowie. Dzięki tym środkom powstanie nowoczesna, bezpieczna sala gimnastyczna, z której będą mogły korzystać dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, ale i osoby starsze – wszyscy mieszkańcy gminy Pawłów. Nowa sala z pewnością będzie inspirować do aktywnego spędzania czasu, do uprawiana sportu i jestem przekonana, że tutaj będą rodziły się i kształtowały nowe sportowe talenty. Stawiamy na zrównoważony rozwój dlatego inwestujemy nie tylko w wielkie miasta, ale i takie małe gminy jak Pawłów. W ciągu ostatnich czterech lat do gminy Pawłów z Ministerstwa Sportu i Turystyki trafiło ponad 5 mln złotych wsparcia na różnego rodzaju inwestycje tj. budowa hali sportowej w Pawłowie, boiska w Rzepinie Drugim czy Szerzawach. Inwestujemy w świętokrzyską infrastrukturę sportową, inwestujemy w zrównoważony rozwój i także w infrastrukturę sportową, obiekty sportowe na terenie gminy wiejskich – mówiła podczas spotkania z władzami gminy w październiku 2019 roku minister Anna Krupka.

Planowana przebudowa w istniejącej części polega wykonaniu w miejscu sali gimnastycznej sali lekcyjnej, szatni, WC dla pracowników szkoły, oraz stołówki z zapleczem kuchennym, a także na pogłębieniu pomieszczenia kotłowni w piwnicy. W związku z projektowaną kuchnią przebudowane zostanie się wejście główne do budynku.

Projektowana sala gimnastyczna o wymiarach 12/24 m z zapleczem sanitarnym będzie częściowo zagłębiona poniżej poziomu gruntu ze względu na znaczne spadki terenu. W związku z tym istniejący teren wymaga wykonania nowego ukształtowania w celu wykonania dojścia i dojazdu do projektowanej rozbudowy budynku. Dojście zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Element dojścia stanowią schody zewnętrzne. Od strony dojazdu dojście oddzielone będzie murem oporowym.

Wzdłuż jezdni drogi gminnej zaprojektowano sześć miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m. Wykonanie miejsc postojowych wymaga wykonania części ogrodzenia w nowym miejscu.

30 kwietnia 2020 r. samorząd zakończył procedurę przetargową i wyłonił wykonawcę inwestycji. Zadanie zrealizuje forma AGROBUD ze Starachowic za kwotę 3 075 000 zł. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy prace rozpoczną się w połowie czerwca. Zakończenie inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2021 roku.

– Po prawie dwóch latach od opracowania dokumentacji na modernizację i rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie udało nam się spiąć inwestycję pod względem finansowym. Przedsięwzięcie finansowane będzie z dwóch źródeł – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwotą 500 tys. złotych oraz ze środków Ministra Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019” kwotą nieco ponad miliona złotych. Łączny koszt inwestycji ustalony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniósł nieco ponad 3 mln złotych. Wygrała firma AGROBUD ze Starachowic, która realizowała już na naszym terenie kilka inwestycji m.in. przebudowę Szkoły Podstawowej w Radkowicach czy modernizację spichlerza w Pokrzywnicy. Jak zapowiada Wykonawca prace ruszą niebawem, w ciągu najbliższego miesiąca, a ich zakończenie zgodnie z podpisaną umową powinno nastąpić do końca października 2021 roku – mówi Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Wizualizacja sali gimnastycznej w Godowie
Promax

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
1
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Inwestycje

Leave a Reply