InwestycjeWiadomości gminne

Startują kolejne inwestycje drogowe

Rozpoczyna się realizacja kolejnych odcinków dróg gminnych zaplanowanych do wykonania w tegorocznym budżecie gminy Pawłów. Remonty przejdą drogi w Świętomarzy, Tarczku, Warszówku i dwa odcinki w Łomnie.

Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś

Dobiega końca postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Do 13 marca do pawłowskiego Urzędu wpłynęły 4 oferty od potencjalnych wykonawców. Najniższa z nich opiewa na kwotę nieco ponad 778 tys. złotych. Aktualnie trwa badanie złożonych ofert i lada dzień powinniśmy poznać wykonawcę.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 362026T w miejscowości Świętomarz na odcinku o długości ok. 725 mb.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek” (tzw. „Drogi Królewskiej”)

Dni dzielą nas również do poznania wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W postępowaniu przetargowym na to zadanie, w terminie składania ofert tj. do 11 marca wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich zakłada realizację zadania za kwotę nieco ponad 623 tys. złotych.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek (tzw. „Droga Królewska” na odcinku o długości ok. 320 mb. Początek osi drogi wewnętrznej przyjęto w osi drogi powiatowej nr 0602T. Projekt obejmuje swoim opracowaniem odcinek od km 0+007 tj. na granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Koniec opracowania w km 0+318,2 na krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi gminnej (przy kościele w Tarczku). Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5 metrów oraz wyłukowań przy zjazdach z dróg publicznych na początku i końcu zaprojektowanego odcinka. Po obu stronach będą wykonane pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 metra, dodatkowo utrwalone powierzchniowo emulsją asfaltową.

Remont odcinka drogi relacji Warszówek – Rzepin Kolonia – etap I
W ramach inwestycji pn. „Remont odcinka drogi relacji Warszówek- Rzepin Kolonia – etap I” zostanie wykonana nowa nawierzchnia o długości 1 469 metrów i szerokości 5 metrów. Zadanie obejmuje również odnowienie poboczy, remont istniejących przepustów, elementów odwadniających pod drogą oraz pod zjazdami indywidualnymi wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury drogowej.

Środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja I dla zadania „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” dzięki dobrej współpracy gminy oraz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Umowa na realizację została juz podpisana i lada dzień rozpocznie się realizacja zadania. Wartość inwestycji wg umowy z Wykonawcą wynosi 2 174 082,86 zł.(wartość bez inspektora) Wkład własny gminy to kwota 250.301,73 zł. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma ALBUD ze Oblęgorka.

Modernizacja dwóch dróg gminnych Łomnie

W miejscowości Łomno zmodernizowane zostaną wkrótce dwa odcinki dróg gminnych. Na oba fragmenty dróg Gmina Pawłów pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycje prowadzoną są we współpracy Gminy Pawłów ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich.

Zadanie pierwsze polegało będzie na przebudowie uszkodzonej nawierzchni drogi asfaltowej znajdującej się w miejscowości Łomno na odcinku o długości ok. 300 metrów i szerokości 3 metrów. Roboty prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym drogi dojazdowej. Niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejących zjazdów.

Zadanie drugie polegało będzie na remoncie uszkodzonej nawierzchni drogi asfaltowej znajdującej się także w miejscowości Łomno na odcinku o długości ok. 950 metrów i szerokości 4 metrów. Roboty prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej 362028T Łomno Zarzecze. Niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejących zjazdów.
Wykonawcą obu zadań będzie firma BUDROMOST Starachowice. Łączna wartość prac to kwota nieco ponad 950 tys. złotych. Place robót zostały przekazane Wykonawcy.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Więcej w:Inwestycje

Leave a Reply