Wiadomości gminne

Rekordowe środki dla organizacji pozarządowych

796 tys. złotych trafi w bieżącym roku do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Pawłów.

Gmina Pawłów corocznie przeznacza środki z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizując zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2024 r. do uprawnionych organizacji trafi ponad 796 tys. złotych, czyli o 474 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym.
Początkiem roku gmina Pawłów ogłosiła dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. Łącznie do pawłowskiego urzędu wpłynęło 7 ofert i wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie, a środki zostały przekazane organizacjom pozarządowym.

Największe środki w wysokości 377 590,43 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Wsi Tarczek na realizację projektu budowy placu zabaw w Tarczku. Równie imponująca kwota w wysokości 300 000 zł trafi do Gminnego Klubu Sportowego Arka Pawłów (w poprzednim roku Klub pozyskał ze środków gminy kwotę 220 000 zł). Ze środków dla organizacji skorzystały również:

  • Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pawłowie – 54 000 zł;
  • Stowarzyszenie Klub Seniora w Pawłowie – 40 000 zł;
  • Stowarzyszenie Sportowe „Volley Pawłów” – 25 000.

Gmina Pawłów od lat wpiera działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Współpraca ta układa się bardzo dobrze. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom udało się zrealizować wiele zadań o charakterze inwestycyjnym np. budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepinie, budowa wielofunkcyjnego w Łomnie, budowa placu zabaw w Kałkowie, ale także wiele zadań o charakterze projektu miękkiego. Corocznie w budżecie rezerwujemy środki na realizację zadań publicznych. W tegorocznym planie dochodów i wydatków zaplanowaliśmy rekordowe środki. Do organizacji trafi ponad 796 tys. złotych, czyli o 474 tys. zł więcej niż w ubiegłym, na działania głównie o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Największą w tym roku dotację pozyskało Stowarzyszenie Miłośników Wsi Tarczek na projekt związany z budową placu zabaw w Tarczku. Do Gminnego Klubu Sportowego „Arka Pawłów” trafi 300 tys. złotych. 54 tys. złotych otrzyma Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pawłowie, 40 tys. złotych Klub Seniora z Pawłowa, a 25 tys. zł Stowarzyszenie Sportowe Volley Pawłów. Dla wielu organizacji środki pozyskane z budżetu to jedyne środki pozwalające na ich sprawne funkcjonowanie. Bardzo dziękuję za złożone oferty i życzę wielu sukcesów przy realizacji założonych celów – informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply